הדמיות שנעשו למרכז קהילתי מודרני באשדוד

הדמיות שנעשו עבור מבנה קהילתי באשדוד בסגנון מודרני, כדי להציגו לועדה לצורך אישורו.

תכנון: אדר' משה גז

Call

דילוג לתוכן